Термосоларен контролер IMMSOL 51 Термосоларен контролер IMMSOL 51

Термосоларен контролер IMMSOL 51

Управление за слънчеви системи Immsol 51 с вградени 12 различни схеми на работа. Бърз монтаж и лесна настройка на параметрите.

  • 211,20 лв

Категории: Слънчеви колектори

Контролер за термосоларни системи Immergas Immsol 51

Основни функции:

Графичен дисплей - улеснява работата с контролера и показва избраната работна схема.

 Управление на помпа - включено / изключено

Топломер - контролерът може да изчисли получената топлина от слънцето.

Връзка с разходомер - контролерът има импулсен вход.

Вграден часовник - налична батерия за съхранение на часа до 48 часа след спиране на захранването.

Графика за дневна мощност - показва графика на получената енергия от слънчевия колектор.

Седмична статистика за получената от колектора енергия.

Сигнализация за гравитачна конвекция от обемния бойлер.

Контрол на циркулационната помпа за БГВ.

Ваканционен режим за защита на инсталацията от прегряване, когато топлата вода не се използва.

Обратно охлаждане - стабилизира температурата на бойлера с излъчване на излишната топлина през слънчевия панел.

Anti-Legionella (периодична стерилизация на бойлера) - веднъж седмично зададената температура на бойлера се повишава до определено ниво, за да се предотврати всяко възможно развитие на бактерии Legionella в резервоара.

Защита от замръзване на колектора - контролерът защитава слънчевия панел срещу замръзване чрез включване на помпата, когато температурата на панела падне под зададеното ниво.Схема 1

Стандартна слънчева система с едно колекторно поле или слънчев колектор и един бойлер за битова гореща вода. Монтират се два температурни сензора: един измерващ температурата в слънчевите колектори и един - в бойлера.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Схема 2

Стандартна слънчева система с едно колекторно поле или слънчев колектор и един бойлер за битова гореща вода. Монтират се три температурни сензора: един измерващ температурата в слънчевите колектори и два - в бойлера.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Схема 3

Слънчева система с едно колекторно поле или слънчев колектор и един бойлер с електрически нагревател за битова гореща вода. Монтират се три температурни сензора: един измерващ температурата в слънчевите колектори и два - в бойлера.

Контролерът може да управлява и вграденият в бойлера електрически нагревател, в случаите когато няма достатъчно слънце.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Схема 4

Слънчева система с едно колекторно поле или слънчев колектор и един бойлер с електрически нагревател за битова гореща вода. Монтират се три температурни сензора: един измерващ температурата в слънчевите колектори и два - в бойлера.

В тази работна схема контролерът може аварийно да охлажда бойлера с помощта на втора циркулационна помпа, за да предпази системата от прегряване.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Схема 5

Слънчева система с едно колекторно поле или слънчев колектор и четири температурни сензора. Осигурява с езагряване на един основен бойлер и втори, допълнителен, въз основа на температурна разлика между двата бойлера.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Схема 6

Слънчева система с едно колекторно поле или слънчев колектор, при която се осигурява затоплянето на два обемни бойлера за топла вода. Превключването между бойлерите се извършва с трипътен вентил.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Схема 7

Слънчева система с едно колекторно поле или слънчев колектор, при която се осигурява затоплянето на два обемни бойлера за топла вода. Осигуряването на топлина за двата бойлера се осигурява от отделни циркулационни помпи за всеки бойлер.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Схема 8

Слънчева система с едно колекторно поле или слънчев колектор, при която се осигурява затоплянето на обемен бойлер за топла вода от слънцето и от допълнителен източник на топлина (котел). Циркулационната помпа към котела се управлява въз основа на температурна разлика между бойлера и допълнителния източник.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Схема 9

Слънчева система с едно колекторно поле или слънчев колектор, при която се осигурява затоплянето на обемен бойлер за топла вода от слънцето. Осигурява се контролирано подпомагане на отоплителната инсталация през връщащата линия.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Циркулационната помпа на отоплителната инсталация не се управлява от този контролер.

Схема 10

Слънчева система с едно колекторно поле или слънчев колектор, при която се осигурява затоплянето на обемен бойлер за топла вода от слънцето. Възможност за измерване на използваната топлина от котел с помощта на топломер. Управлява се помпа Р2 за аварийно охлаждане на бойлера за защита от прегряване на системата.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Схема 11

Слънчева система с две колекторни полета или слънчеви колектори, при която се осигурява затоплянето на два обемни бойлера за топла вода от слънцето. Управляват се две помпи, за всяко отделно колекторно поле или слънчев колектор. Изборът между двата бойлера се прави с трипътен вентил.

Схема 12

Слънчева система с две колекторни полета или слънчеви колектори, при която се осигурява затоплянето на обемен бойлер за топла вода от слънцето. Управляват се две помпи, за всяко отделно колекторно поле или слънчев колектор.

Контролерът може да управлява циркулационната помпа за рециркулация на топлата вода, ако е предвидена такава.

Слънчев колектор CS10

Слънчеви колектори Слънчев колектор U-тип с 10 вакуумни стъклени тръби. Подходящ за бойлери с обем до 150 литра.
735,00 лв

Слънчев колектор CS15

Слънчеви колектори Слънчев колектор U-тип с 15 вакуумни стъклени тръби. Подходящ за бойлери с обем до 200 литра.
950,00 лв

Плосък термосоларен панел тип меандър EPM V2 - 2.6

Слънчеви колектори Плосък слънчев панел Immergas EPM V2 - 2.6, тип меандър, с обща площ 2,6м². Подходящ за бойлери с обем до 300 литра.
880,80 лв