Декларация за поверителност

Декларираме нашата ангажираност към Вашите лични данни

Декларацията за поверителност е в сила само за този уеб сайт (www.multiterm.org), поддържан от Мултитерм ООД, ЕИК 115035606, адрес на регистрация: 4199 с. Труд, ул. Карловска - извън регулация №31. В декларацията са описани данните, които се събират и за какво ще бъдат използвани.


Видове информация, която събираме

На уебсайта, ние използваме така наречените "Бисквитки", само и единствено с цел различаване на отделните посетители.


Как използваме събраната информация

Събраната информация с помощта на "Бисквитки" се използва за анализ на съдържанието на този уеб сайт (качество, структура и др.), както и за последващото му подобряване, за да предоставим възможно най-полезна информация на посетителите.

"Бисквитки", които се използват от този уеб сайт:

Име на Бисквитка
За какво се използва
Валидност на Бисквитка
session_id
Използва се за различаване на отделните посетители
90 дни
visitor_uuid
Използва се за различаване на отделните посетители
1 година
frontend_lang
Използва се за определяне на езика на този уеб сайт
До затварянето на този уеб сайт от посетителя
cookieControlPrefs
Съдържа информация за бисквитките, които сте съгласни да се обработват на този уеб сайт.
1 година
cookieControl
Отчита подадено съгласие или отказ от посетителя за използване на бисквитки на този уеб сайт. 1 година


Споделяне на информацията с трети страни

В основата на анализа на съдържанието и посещенията на този уеб сайт е услугата Google Analytics. Ние не събираме и не подаваме лична информация към Google Analytics по никакъв повод. Използваните "Бисквитки" от услугата Google Analytics са следните:

Име на Бисквитка
За какво се използва
Валидност на Бисквитка
_ga Използва се за различаване на отделните посетители
2 години
_gid
Използва се за различаване на отделните посетители
24 часа
_gat
Използва се за определяне на честотата на заявките към този уеб сайт. В името се съдържа уникалния идентификатор на този уеб сайт в Google Analytics.
1 минута


Вашето съгласие с тази декларация за поверителност

С използването на този уебсайт (www.multiterm.org), Вие се съгласявате със събирането и използването на тази информация от www.multiterm.org и свързаната услуга Google Analytics. Използването на бисквитки, свързани с услугите Google Analytics не е задължително и определящо за работата на тази интернет страница.

Моля, обърнете внимание, че ние може да нанасяме промени в тази Декларация за поверителност, когато преценим за необходимо. Ние препоръчваме да проверявате редовно тази Декларация за поверителност. Ако продължите да използвате Уебсайта, това показва, че сте съгласни с новата политика за поверителност.