Професионално оборудване и компоненти

Хидравлични разединители, зониращи колектори, помпени групи Lovato.

Газ анализатори за котли, газ сигнализатори, микроманометри Kane.

Хидравлични разединители, зониращи колектори, помпени групи Lovato S.p.A.

Газ анализатори за котли, микроманометри Kane

С добре проектирани инсталации и използване на професионално оборудване и компоненти за тях, ще повишите ефективността, икономичността, възможностите и нивото на инсталациите, които изграждате. С професионалните инструменти ще си осигурите лесна, бърза, безопасна и сигурна работа.

Смесителна помпена група KM3-125, в комплект с Wilo Yonos Para SC 25/1-8

Смесителна помпена група с четирипътен смесителен вентил (без задвижка в комплекта), байпас към инсталацията и помпа WILO Yonos Para 25/1-8.

BOMBER 20 Хибриден буферен съд 20л с вграден хидравличен разединител и двузонов колектор

Хибриден буферен съд 20л с вграден хидравличен разединител. За директно свързване с два източника и две помпени групи без допълнителни аксесоари.

Хидравличен разединител CP60 DN20 1" (39kW)

Хидравличен разединител CP60 DN20 1" (39kW) с фабрична черупкова твърда изолация, произведен от италианската компания Lovato Spa

Хидравличен разединител CP70 PLUS DN25 4m3/h (93kW)

Хидравличен разединител CP70 PLUS DN25 4m3/h (93kW), произведен от италианската компания Lovato Spa в комплект с изолационни черупки.

Газ анализатор KANE 458s kit

Комплект газ анализатор KANE 458s kit с инфрачервена CO клетка и защита от пренасищане с втора помпа. Подходящ за настройка на газови и пелетни котли

Газ анализатор KANE 458s pro kit

Газ анализатор KANE 458s pro kit с инфрачервена CO клетка и защита от пренасищане с втора помпа. Подходящ за настройка на газови и пелетни котли.

Разпределителен колектор C70/2F

Компактен зониращ колектор за две помпени групи Lovato, вградени холендрови връзки и изолация в комплекта. Бърз монтаж на стената с удобни конзоли.

Помпена група KA-125, в комплект с Wilo Yonos Para SC 25/1-8

Помпена група без смесителен вентил, в комплект с помпа WILO Yonos Para 25/1-8 и кранове за лесно обслужване и почистване. Без включен филтър.

Диференциален микроманометър Kane 3200

Прецизен инструмент за измерване на диференациално налягане с температурна компенсация.

Газ анализатор KANE 358

Газ анализатор KANE 358 с инфрачервена CO клетка и защита от пренасищане с втора помпа. Подходящ за настройка на газови и пелетни котли.

Газ анализатор KANE 258

Газ анализатор с O2 клетка и защита от пренасищане с втора помпа. Подходящ за настройка на газови и пелетни котли.