Камини на дърва La Nordica

Стилен дизайн, висока ефективност, невероятен уют, високо качество

Дървата са природосъобразно гориво

Новите високоефективни печки и камини на дърва дадоха възможност да бъдат преоткрити дървата като гориво и източник на топлина. Спазвайки природния кръговрат при изгарянето на дърва се отделя само въглеродния диоксид, който е бил необходим за растежа на дъровото.

Естествени, възобновяеми и потенциално неизчерпаеми, дървата дават възможност да се избегне допълнително натоварване на природата с вредни емисии.

Грижата и поддържането на горите осигуряват чистия въздух и природния цикъл на въглеродния диоксид. В резултат природата остава чиста за вас и вашите деца.

Отоплението на дърва може да ви спести над половината от разходите за отопление в сравнение с изкопаемите горива.

Дървата са природосъобразно и екологично чисто гориво

Teхнологии

Цялата гама печки на дърва, камери на дърва и готварски печки на дърва на La Nordica.

Искате да стоплите дома си с естествената топлина от дървата? Посетете нашия онлайн каталог и направете своя избор!