Италиански газови кондензни котли Immergas

Икономично и чисто отопление на природен газ или пропан-бутан.

Висока ефективност

Кондензните котли използват освен топлината от изгаряне на газ (метан или пропан-бутан) и топлината, отделена при кондензиране на водните пари от изгорелите газове. При този фазов преход се отделя много топлина и температурата на изгорелите газове на изхода на котела става 50-70оС, докато при конвенционалните котли изгорелите газове се изхвърлят с температура 120-180оС. За тази цел кондензните котли на IMMERGAS са оборудвани с топлообменници от специално разработена сплав, които охлаждат отработените газове, преди те да бъдат отведени към комина, до толкова, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и така образувалата се допълнителна топлина се отдава на отоплителната система.

Едноконтурните газови котли служат за производство на топла вода само за отопление. Те могат да служат и за производство на топла вода за битови нужди като се използват допълнителни бойлери.

Двуконтурните газови котли произвеждат топла вода за отопление и чрез пластинчат топлообменник и топла вода за битови нужди.

Хибридно отопление на газ в комбинация с термопомпа и слънчеви колектори за вашето жилище

Безвъзмездна финансова помощ по програма DESIREE Gas

Считано от 17.02.2020 г. беше спряно приемането на документи за нови заявления поради изчерпване на бюджета.

Валидна за всички домакинства, които все още не са газифицирани

Размерът на безвъзмездното финансиране се определя на база 30% от допустимите по проекта разходи. Те включват почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова инсталация, проектиране и изграждане на отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Допълнително ще се покрива и таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа.

Максималният размер на финансовата помощ може да достигне 1200 евро.

Повече информация как да се възползвате ще намерите на: https://desireegas.bg/

Мобилно приложение DOMINUS за управление и наблюдение на газови кондензни котли Immergas

Управление на отоплението от вашия смартфон

Приложението DOMINUS дава възможност за лесно и интуитивно управление и наблюдение на Вашия кондензен газов котел, където и да се намирате. Достатъчно е да имате връзка с интернет.
Приложението ще Ви даде възможност в реално време да наблюдавате отоплението на дома през интернет. Използването му е напълно безплатно и може да бъде изтеглено от магазина за приложения на Вашия телефон.
С помощта на безжичния модул, Вашият кондензен газов котел ще бъде свързан с интернет.

Всички предлагани газови кондензни котли ще намерите в онлайн магазина.

Ако информацията не ви е достатъчна, за да вземете решение, свържете се с нас, за да ви помогнем в избора!