Италиански газови кондензни котли Immergas

Икономично и чисто отопление на природен газ или пропан-бутан.

Висока ефективност

Кондензните котли използват освен топлината от изгаряне на газ (метан или пропан-бутан) и топлината, отделена при кондензиране на водните пари от изгорелите газове. При този фазов преход се отделя много топлина и температурата на изгорелите газове на изхода на котела става 50-70оС, докато при конвенционалните котли изгорелите газове се изхвърлят с температура 120-180оС. За тази цел кондензните котли на IMMERGAS са оборудвани с топлообменници от специално разработена сплав, които охлаждат отработените газове, преди те да бъдат отведени към комина, до толкова, че съдържащите се в тях водни пари кондензират и така образувалата се допълнителна топлина се отдава на отоплителната система.

Едноконтурните газови котли служат за производство на топла вода само за отопление. Те могат да служат и за производство на топла вода за битови нужди като се използват допълнителни бойлери.

Двуконтурните газови котли произвеждат топла вода за отопление и чрез пластинчат топлообменник и топла вода за битови нужди.

Отопление на газ за вашето жилище
Мобилно приложение DOMINUS за управление и наблюдение на газови кондензни котли Immergas

Управление на отоплението от вашия смартфон

Приложението DOMINUS дава възможност за лесно и интуитивно управление и наблюдение на Вашия кондензен газов котел, където и да се намирате. Достатъчно е да имате връзка с интернет.
Приложението ще Ви даде възможност в реално време да наблюдавате отоплението на дома през интернет. Използването му е напълно безплатно и може да бъде изтеглено от магазина за приложения на Вашия телефон.
С помощта на безжичния модул, Вашият кондензен газов котел ще бъде свързан с интернет.

Всички предлагани газови кондензни котли ще намерите в онлайн магазина.

Ако информацията не ви е достатъчна, за да вземете решение, свържете се с нас, за да ви помогнем в избора!