Кондензен котел VICTRIX SUPERIOR 32 X ErP Кондензен котел VICTRIX SUPERIOR 32 X ErP
Кондензен котел VICTRIX SUPERIOR 32 X ErP Кондензен котел VICTRIX SUPERIOR 32 X ErP

Кондензен котел VICTRIX SUPERIOR 32 X ErP

Кондензен едноконтурен котел с много ниска модулация на мощността до 4.0 kW и максимална мощност до 32 kW. Висока икономичност през сезона и преходните месеци.

  • 3180,00 лв

Категории: Котли , Газови котли

По-висока ефективност, по-висока екологичност

Предимства на кондензния котел

Кондензните котли позволяват значителни икономии на текущи разходи както за новите отоплителни системи, така и за подмяната на стари котли. Спестяванията ще варират в зависимост от вида на системата и могат да се увеличат допълнително с добра климатична регулация. Висок резултат може да се постигне, например, като се използва модулиращ стаен термостат (например Super CAR или CARV2) или сонда за външна температура. Емисиите на въглероден оксид и азотен оксид за гамата VICTRIX Superior са толкова ниски, че котлите са получили клас 5 - това е най-екологичната класификация, установена от европейските норми UNI EN 297 и UNI EN 497.

Широк обхват за модулация на мощността, висока ефективност, по-ниски разходи

Обхватът за модулация на мощността на VICTRIX Superior е от 12.5% до 100% - отличен резултат в сравнение с обичайния минимум от 20% (данните се отнасят за метан). Това означава значително намаляване на текущите разходи, постигнато благодарение на неговата особено висока ефективност дори при ниска мощност, например през преходните месеци на отоплителния сезон.

Електронна циркулационна помпа с много ниска консумация на енергия

Циркулационната помпа използвана в гамата VICTRIX Superior регулира непрестанно и автоматично своята скорост, за да отговори на изискванията на отоплителната система, използвайки само енергията, която е абсолютно необходима. В резултат се намалява и нивото на шума по време на работа.

Максимална мощност (режим Отопление) 32.6 kW Ефективност при 30% натоварване (40/30 °С) 107.7 %
Минимална обща мощност 4.2 kW Тегловен СО при природен газ 13 mg/kWh
Номинална мощност (режим Отопление) 32.0 kW Тегловен NOₓ при природен газ 29 mg/kWh
Минимална номинална мощност 4.0 kW Диапазон на температурата в режим Отопление 20 - 85
Ефективност при номинална мощност (80/60 °С) 98.1 % Разширителен съд на отоплителният кръг (реален) 8 л.
Ефективност при 30% натоварване (80/60 °С) 100.8 % Разполагаем напор на вентилатора (макс/мин) 107/19 Pa
Ефективност при номинална мощност (40/30 °С) 107.7 % Тип едноконтурен