Кондензен котел VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP Кондензен котел VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP
Кондензен котел VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP Кондензен котел VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP

Кондензен котел VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP

Кондензен котел с много ниска модулация на мощността до 4.0 kW и максимална мощност до 32 kW. Висока икономичност през отоплителния сезон и преходните месеци.

  • 3420,00 лв

Категории: Котли , Газови котли

По-висока ефективност, по-висока екологичност

Предимства на кондензния котел

Кондензните котли позволяват значителни икономии на текущи разходи както за новите отоплителни системи, така и за подмяната на стари котли. Спестяванията ще варират в зависимост от вида на системата и могат да се увеличат допълнително с добра климатична регулация. Висок резултат може да се постигне, например, като се използва модулиращ стаен термостат (например Super CAR или CARV2) или сонда за външна температура. Емисиите на въглероден оксид и азотен оксид за гамата VICTRIX Superior са толкова ниски, че котлите са получили клас 5 - това е най-екологичната класификация, установена от европейските норми UNI EN 297 и UNI EN 497.

Широк обхват за модулация на мощността, висока ефективност, по-ниски разходи

Обхватът за модулация на мощността на VICTRIX Superior е от 12.5% до 100% - отличен резултат в сравнение с обичайния минимум от 20% (данните се отнасят за метан). Това означава значително намаляване на текущите разходи, постигнато благодарение на неговата особено висока ефективност дори при ниска мощност, например през преходните месеци на отоплителния сезон.

Електронна циркулационна помпа с много ниска консумация на енергия

Циркулационната помпа използвана в гамата VICTRIX Superior регулира непрестанно и автоматично своята скорост, за да отговори на изискванията на отоплителната система, използвайки само енергията, която е абсолютно необходима. В резултат се намалява и нивото на шума по време на работа.


  Aqua Celeris

Система за по-бързо осигуряване на битова гореща вода

Към първичния кръг на комбинирания котел VICTRIX Superior е добавен малък 2 литров изолиран стоманен резервоар за ускоряване на доставянето на битова гореща вода. Драстично е намалено времето за изчакване в сравнение със стандартните двуконтурни котли.


Максимална мощност (режим Отопление) 32.6 kW Ефективност при номинална мощност (40/30 °С) 107.7 %
Максимална мощност (Режим БГВ) 32.6 kW Ефективност при 30% натоварване (40/30 °С) 107.7 %
Минимална обща мощност 4.2 kW Тегловен СО при природен газ 13 mg/kWh
Номинална мощност (режим Отопление) 32.0 kW Тегловен NOₓ при природен газ 29 mg/kWh
Номинална мощност (режим БГВ) 32.0 kW Диапазон на температурата в режим Отопление 20 - 85
Минимална номинална мощност 4.0 kW Разширителен съд на отоплителният кръг (реален) 8 л.
Ефективност при номинална мощност (80/60 °С) 98.1 % Разполагаем напор на вентилатора (макс/мин) 107/19 Pa
Ефективност при 30% натоварване (80/60 °С) 100.8 % Тип двуконтурен