Котел на пелети HP30 Evo Котел на пелети HP30 Evo

Котел на пелети HP30 Evo

  • 10732,87 лв

Категории: Котли , Котли на пелети

Увеличава ефективността на изгаряне и живота на частите, подложени на продължително износване, като същевременно се намалява обичайното почистване на горивната пота. Автоматична проверка за почистване

Увеличава ефективността на изгаряне и живота на частите, подложени на продължително износване, като същевременно се намалява обичайното почистване на горивната пота.


Той контролира количеството пелети, което се доставя в горивната камера за изгаряне. Контрол на нивото на пелетите

Той контролира количеството пелети, което се доставя в горивната камера за изгаряне.Възстановяване на оригиналните фабрични настройки в случай на въведени грешни стойности при настройка на параметрите. Програма за нулиране

Възстановяване на оригиналните фабрични настройки в случай на въведени грешни стойности при настройка на параметрите.


Система, която позволява да се визуализира на дисплея потенциална неизправност във връзка с хидравличното налягане и отоплителната инсталация. Цифров контрол на налягането

Система, която позволява да се визуализира на дисплея потенциална неизправност във връзка с хидравличното налягане и отоплителната инсталация.


Продуктът взаимодейства с устройства за контрол на стайната температура (термостат или контакти), за да постигне избраната температура във всяка стая. Интерфейс за управление на температурата

Продуктът взаимодейства с устройства за контрол на стайната температура (термостат или контакти), за да постигне избраната температура във всяка стая.


Първичният и вторичният въздух за изгарянето на пелетите са електронно балансирани за оптимално горене и топлинна ефективност. Електронен контрол на въздуха

Първичният и вторичният въздух за изгарянето на пелетите са електронно балансирани за оптимално горене и топлинна ефективност.


Програматор, снабден с контрол на температурата, разделен на четири ежедневни периода за оптимално управление на температурата в стаите. Седмична работна програма

Програматор, снабден с контрол на температурата, разделен на четири ежедневни периода за оптимално управление на температурата в стаите.


След прекъсване на електрическото захранване (спиране на тока) уредът автоматично се рестартира, след като извърши планирана автоматична проверка. Автоматично повторно стартиране

След прекъсване на електрическото захранване (спиране на тока) уредът автоматично се рестартира, след като извърши планирана автоматична проверка.

Тегло 335 кг Мощност отдавана към водата 9.1 - 31.3 kW
Обем на бункера 71 кг Консумация на пелети 2.1 - 7.0 кг / ч
Ел. захранване 230V 50Hz Ефективност 89.5 - 92.5 %
Ел. консумация 420 W Размери 780 x 1408 x 778 мм
Препоръчителна тяга в комина 1.5 - 10 Ра Тип Котел
Макс. отопляем обем 898 куб.м. Отопление С водна риза
Полезна мощност 9.1 - 31.3 kW Производител Extraflame, Италия