2022
Add your custom text here

За нас

Сплотен екип и професионални решения

Нашите инженери са на разположение за консултация, изготвяне на проект или качествено изпълнение на Вашата отоплителна или слънчева инсталация.

История

Започваща от 1996 г.

Мултитерм ООД е основана през 1996 г. с основна дейност проектиране и изграждане на ВиК инсталации, отоплителни инсталации, газови инсталации, слънчеви инсталации за топла вода и строителство и реконструкции на сгради и съоръжения.

Ние ви предлагаме подходящи решения за проектиране и/или изпълнение на отоплителни инсталации на сгради – многоетажни обществени, градски многофамилни кооперации, вили за почивка, отделни имоти в жилищен блок.

Независимо дали сте почитатели на газ, дърва, топлофикация или соларна енергия, ще изработим красиво и функционално инсталациите за постигане на комфорт в помещенията и постигане на желаната температура на битовата топла вода. Ние Ви помагаме да получите избраните материали с високо качество и лесно да управлявате всички функции на автоматичните съоръжения.

Ще обслужваме и поддържаме поднадзорните Ви съоръжения стриктно по договорен график.

Екип

Мотивиран, квалифициран и сплотен

Дружеството работи с квалифициран и мотивиран персонал, който обсъжда с клиента индивидуални, нестандартни, технологични решения с последните нови предложения на производителите.
Фирмата се стреми да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се пазар за иновационни отоплителни уреди в България.

Амбициите ни са:

да останем водещи в областта си, защото залагаме на качествено изпълнение в договорения срок;

да работим за осигуряване на комфорта на нашите клиенти със създаване на модерни решения за инвестиционните проекти;

да сме съвременна компания ориентирана към европейски метод на работа;

да налагаме високо качество в инвестиционно проектиране;

да развиваме новаторско мислене за изграждане на мотивиран екип с висока квалификация.

Притежавани сертификати

Доказано сериозно отношение към работата и клиента!

Удостоверение от ГД ИДТН

Удостоверение от ГД "ИДТН"


Извършване на поддръжка и ремонт на:

Парни и водогрейни котли

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с налягане до 2.5 МРа

Съдове, работещи под налягане до 1.6 МРа

Стоманени или пластмасови разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ

Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1.6 МРа

МУЛТИТЕРМ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнява Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” цели осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Резултатът от настоящия проект е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” е на стойност 10 000 лв, от които 8500 европейско и 1500 лв. национално финансиране и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.opic.bg