2023
Add your custom text here

Посочване на населеното място

Забележка: Ако населеното място е открито, ще бъде поставен маркер върху картата. Проверете дали посоченото населено място е това, което търсите и променете попълнените данни в полето, за да бъде локализирано правилното населено място.
Следваща стъпка

Вид на жилището и основни характеристики

Тип на жилището
Ако жилището е друг тип, можете да се свържете директно с нас, за да Ви консултираме.
Площ на жилището
кв.м.
Пълна площ на жилището, включително неотопляеми помещения, ако има такива.
Изолация на външните стени
см.
Ако има различна изолация на различните стени, въведете средната дебелина.
Изолация на покрива / тавана
см.
Ако има няколко слоя изолация (под и над плоча) се въвежда общата дебелина.
Обратно Следваща стъпка

Тип строителство и допълнителни характеристики

Обратно Следваща стъпка

Методи за изчисление и използвани данни

Този инструмент използва опростени методи за изчисления, както и съкратен набор от данни за жилището, съгласно EN 12831, EN 13790, ISO 6946, ISO 10077-1.

Приета температура 22оС в жилищни помещения през зимен отоплителен сезон, съгласно БДС EN 15251.

Резултатите от изчисленията се предоставят за онагледяване при избора на хибридни системи Immergas. Резултатите за икономията на енергия постигнати при използване на хибридна система Immergas са примерни.

Използват се актуални климатични данни за последните 6 календарни години, предоставени от: NASA Langley Research Center (LaRC) POWER Project финансиран от NASA Earth Science/Applied Science Program.
Обратно Изчисли!

Резултати от направените изчисления

Обратно Изпрати запитване
Изпращане на запитване

Изпратете запитване към sales@multiterm.org и наш специалист ще се свърже с Вас!

Опишете в следващото поле какво е Вашето желание за отопление / охлаждане. Всички останали вече въведени данни ще бъдат автоматично добавени към запитването.

Започни отново Изпрати запитването