Складова база в с. Труд

Изграждане на водно подово отопление, захранвано от система от вакуумно-тръбни слънчеви колектори (TotalEnergy 800), които служат и за битова топла вода. Към бойлера е свързан и пиролизен котел Orlan 25 STANDART за зимния период.

Изолационните панели, положени под замазката са с издържливост до 25т/м2, което ги прави идеални за складови помещения и халета. Водното подово отопление в халето осигурява мека и приятна топлина, разпределена равномерно по зони из цялия склад.

Снимки:
1. Полагане на изолационния панел върху основата и разпределяне на колекторните кутии по местата им.

2. Една от колекторните кутии с колектор от типа V-MAX.

3. Положена тръба PEX на необходимите места по предварително изготвен проект.

4. Положена тръба PEX на по-голяма площ, както и изолационна лента да поема температурните разширения.

5. Готовите тръбни разводки, свързани с колекторите тип V-MAX.

6. Колекторните кутии, готови да бъдат захранени от системата. Предстои поставянето на помпените групи.

7. Готовите колекторни кутии и положената тръба върху изолационния панел, както и положена армирана мрежа.

8. Основните комуникации са прекарани и всичко е готово за замазката.

9. Водното подово отопление е положено. Предстои изливане на замазката и подвързване на системата след това.

10. Заливане на водното подово отопление с предварително подготвена замазка, към която е добавен инхибитор.