Частна къща (Княжево, София)

Изграждане на водно подово отопление, захранвано система от вакуумно-тръбни слънчеви колектори (TotalEnergy NRG 600), които служат и за битова топла вода. Предвидено е и бъдещо свързване на котел (най-вероятно газов).

Снимки:
1. Стая с водно подово отопление
2. Стая с водно подово отопление
3. Специалния бойлер от слънчевата система тип TotalEnergy NRG
4. Отново бойлера плюс разширителните съдове и част от колекторната кутия
5. Колекторната кутия с правилните колектори за водно подово отопление
6. Поглед на вакуумните колектори от вън.