Totalenergy NRG 600


Слънчева система Системата на Клобен модел TOTAL ENERGY NRG 600 е създадена за производство на гореща вода и за допълнително отопление. Състои се от стоманен бойлер с обем 600 л, който има вградена надупчена тръба за разпръскване на входящата студена вода за да оптимизира температурите в целия обем. Включен е и топлообменник в комбинация със серпентина за постигане на много добър обмен на енергия. Бойлера има няколко извода предвидени за различни кръгове за отопление и за допълнително затопляне на обема вода посредством един или няколко котела или източника на енергия. Бойлера е изолиран с пресован полиуретан, който гарантира много добра изолация. В системата е включена и LOW FLOW соларна станция, която се монтира директно върху бойлера, и е предвидена са управление на соларния кръг, както и за пълненето, празненето и защитата му благодарение на фитингите и вентилите инсталирани в нея. Интегриран в соларната станция се доставя и EASY контролер. Това позволява промяната на управляващите параметри на системата според нуждите. Производството на гореща битова вода е постигнато с HYDRO PACK модула работеща на принципа на директния топлообмен. Този компонент позволява мигновено и продължително загряване на флуида. Модулът се монтира директно върху бойлера и се експлоатира без да е необходима промяна в системата. Свързва се директно към източника на студена вода, което опростява инсталацията му и се избягва необходимостта от допълнителни електрически или хидравлични връзки.

Предимства
Само два панела SKY 21 CPC 58 за допълване на отоплението в сграда целогодишно.
Затоплянето на битовата вода се постига посредством HYDRO PACK модула.
Намалена необходимост от място на покрива
Улеснено демонтиране на стъклените тръби благодарение на системата EASY CHANGE
Контролера се доставя сглобен

Система TOTAL ENERGY NRG 60011 035,85лв с ДДС