Totalenergy 500


Слънчева система Системата на Клобен модел TOTALENERGY 500 е създадена за производство на гореща вода и за допълsване към лъчисто отопление. Състои се от соларен кръг с колектор, помпен възел и защитни уреди монтирани на иновативния бойлер модел SSP SOLAR. Циркулационната помпа е управлявана от COSMET контролера на Клобен, който управлява температурите в слънчевия колектор и в бойлера. Благодарение на точния избор на компоненти и тяхното приложение Клобен гарантира осезаеми икономии на гориво и свеждането им до минимално необходимото. Оптималния обем на бойлера, както и интелигентното разпределение на енергията предпазва от загуби предизвикани от преоразмеряване.
Системата се доставя с контролер COSMET, който има следните характеристики:
Допуска записване на акумулираната енергия
Възможност за контрол на допълнителни кръгове за басейни или за други източници на енергия като камини, котли и др.

Предимства
Само два панела SKY 18 CPC 58 за допълване на отоплението в сграда целогодишно.
Затоплянето на битовата вода се постига посредством вградена серпентина в бойлера.
Намалена необходимост от място на покрива
Улеснено демонтиране на стъклените тръби благодарение на системата EASY CHANGE
Контролера се доставя сглобен

Система TOTALENERGY 50011 438,03лв с ДДС

Можете да закупите директно от нашия онлайн магазин.