Газови въздушни апарати и завесиAdrianAir - AR

ел. конвектор Те са установени като екологически чисти въздухоотоплители - Те са конструирани за отопление на големи помещения (зони) със топъл въздух за максимална ефективност

- Агрегати с радиален вентилатор

- Мощност от 21 до 95 kW, ниски вредни емисии при горенето

- Равномерен въздушен поток и рапределение на температурата

- Двойното пречупване на решетка позволява управление на въздушния поток в пространството

Газовите въздухоотоплители работят на 230 V~ напрежение и могат да бъдат свързани към обикновенни аналогични регулатори също така и към микропроцесорната система за контрол MULTI-RAD.AdrianAir - AX

ел. конвектор - Те са установени като екологически чисти въздухоотоплители

- Те са конструирани за отопление на големи помещения (зони) със топъл въздух за максимална ефективност

- Агрегати с аксиален вентилатор

- Мощност от 21 до 95 kW, ниски вредни емисии при горенето

- Равномерен въздушен поток и рапределение на температурата

- Двойното пречупване на решетка позволява управление на въздушния поток в пространството

Газовите въздухоотоплители работят на 230 V~ напрежение и могат да бъдат свързани към обикновенни аналогични регулатори също така и към микропроцесорната система за контрол MULTI-RADAdrianAir - AXC

ел. конвектор - Препятства загубите на топлина при отворена врата

- Всеки отоплител има въздушна кутия с турбина

- Равномерен въздушен поток

- Може да извършва част от вентилацията и отоплението в помещението

- Мощност от 28 kW до 45 kW

- Ниски вредни емисии при горенето

Газовите въздухоотоплители работят на 230 V~ напрежение и могат да бъдат свързани към обикновенни аналогични регулатори също така и към микропроцесорната система за контрол MULTI-RAD.AdrianAir - AD

ел. конвектор - Те са установени като екологически чисти въздухоотоплители

- Те са конструирани за отопление на големи помещения (зони) със топъл въздух за максимална ефективност

- Поставят се във вертикално положение под тавана

- Дестратификация и рекуперация на топлия въздух

- Управление на вентилатора

- Мощност от 21 до 95 kW, ниски вредни емисии при горенето

- Двойното пречупване на решетка позволява управление на въздушния поток в пространството

Газовите въздухоотоплители работят на 230 V~ напрежение и могат да бъдат свързани към обикновенни аналогични регулатори също така и към микропроцесорната система за контрол MULTI-RADAdrian Flair

ел. конвектор - Съоръжение за връщане на топлия въздух обратно към работната среда

- вентилатор с максимална мощност 320 W (5200 mі/ч въздух), регулиране на мощността на вентилатора до 12 нива на мощност

- Термостат за активиране на дестратификатора при достигане на предварително зададена температура

- Решетка за насочване на въздуха надолу