Газови инфрачервени отоплителиAdrianRad - A

ел. конвектор - Отоплителите от този тип имат отделни камери за въздуха и изгарянето - Доставени с устойчиви на високи температури излъчващи тръби

- Имат много надеждно електронно запалване на горелката

- Рефлектора може да е от неръждаема стомана с високо отражение и дълга издържливост

- Характеристики с висока стандартна надеждност, пълно изгаряне, ниски емисии, непретенциозна поддръжка.

Инфрачервените отоплители работят на 230 V~ напрежение и могат да бъдат свързани към обикновенни аналогични регулатори също така и към микропроцесорната система за контрол MULTI-RAD.AdrianRad - E

ел. конвектор - Ототплителите от този тип имат отделни камери за въздуха и изгарянето.

- Доставени с устойчиви на високи температури лъчеви тръби

- Поради оригиналната конструкция няма проблеми с разпространението на топлината.

- Имат много надеждно електронно запалване на горелката.

- Целият отоплител е от висококачествена неръждаема стомана с дълготраен живот.

- Характеристики с висока стандартна надеждност, пълно изгаряне, много ниски емисии, ниски разходи

- Рекуперация с въздушен топлообменник

- Рециклиране на отпадъчните газове

Инфрачервените отоплители работят на 230 V~ напрежение и могат да бъдат свързани към обикновенни аналогични регулатори също така и към микропроцесорната система за контрол MULTI-RAD.AdrianRad - IQ

ел. конвектор - Техническите характеристики са същите като тип “А” и тип “Е”, но не изискват система за управление.

- Принадлежат към категорията на интелигентното обурудване със собствен микропроцесорен контрол, с възможност за връзка с персонален компютър.

- Оптимизиране на горенето

- Самотестване и откриване на повреди

- Бърза възвращаемост на инвестициите

- Системата за отопление има възможност да се интегрира със съществуващите в дадено предприятие системи за енергиен контрол и управление, или да се изгради нова такава за контрол на отоплението и климатизацията в производствени помещения.

Възможно е да бъдат вързани директно към всякакъв източник на 230V~ защото управлението се извършва чрез използване на сигнали с ниско напрежение.