Програма "Кредит Енергийна Ефективност"

С "Кредит Енергийна Ефективност" Вие можете да получите до 20% безвъзмездна помощ за вашата инвестиция. Как става това? Ще се опитаме с няколко примера да Ви го обясним.

Европейската Банка финансира изграждането на възобновяеми енергийни източници и енергийно ефективни продукти. За тази цел те отпускат до 20% безвъзмездна помощ, като в различните категории, границата на тези 20% е различна:

За печки, камини и котли - до 20%, но не повече от 1173лв
За газови котли - до 20%, но не повече от 1173лв
За слънчеви колектори - до 20%, но не повече от 1173лв
За климатици - до 20%, но не повече от 1173лв
За нова дограма - до 20%, но не повече от 685лв
За изолация на външни стени - до 20%, но не повече от 880лв
За изолация на покрив, под - до 20%, но не повече от 685лв

Можете да направите комбинация от няколко от тези продукти, но общата сума на безвъзмездната помощ за едно жилище не може да надхвърля 3912лв.

ПРИМЕР:
Идвате при нас и си харесвате инсталация, която е одобрена за финансиране, например слънчеви колектори на стойност 5000лв. Правим оферта по образец за банката и Ви я предоставяме. След това отивате в банката с комплект документи, който можете да вземете от там и кандидатствате за кредита. В много висок процент кредитите са одобрени. От там нататък какво се случва с Вас и сумите, които трябва да плащате и най-важния въпрос: Къде му излиза сметката?

При зададените така фиктивни стойности Вие имате оферта от фирмата за 5000лв и съответно кандидатствате за кредит от 5000лв по програма "Кредит Енергийна Ефективност". Ще разгледаме схема на банка "Прокредит Банк" за 12 месечно изплащане.

Вноската Ви всеки месец ще бъде 445лв. Всичките такси по кредита ще са Ви 450лв. Следователно:

445*12=5340лв - вноските за една година
5340+450=5790лв - вноските за една година плюс таксите
5790-5000=790лв - сумата, която банката ще вземе

Максимална безвъзмездна помощ - 20% от 5000лв = 1000лв

1000-790=210лв - сумата, която РЕАЛНО спестявате


РАВНОСМЕТКА:
При така поставените условия излиза, че ако теглите кредит енергийна ефективност на стойност 5000лв за една година реално ще спестите 210лв или ще Ви излезе всичко 4790лв. Също така излиза, че имате безлихвено разсрочено изплащане. Не са реалните 1000лв, за които става въпрос, но все пак си е доста добра оферта, имайки предвид, че една сума от 445лв месечно се приема по-лесно от 5000лв на веднъж.

За съжаление сметката излиза само ако използвате 12 месечния погасителен план на банката. Всеки друг погасителен план ще Ви качи крайната стойност.

Мултитерм ООД има изградени обекти по тази програма и клиентите ни са останали доволни.

За примера даден тук са използвани лихвените проценти и такси на "Прокредит Банк". Други банки известни на нас, които предлагат "Кредит Енергийна Ефективност" са: ОББ, ДСК и Райфайзен Банк.<-- Върни се