Дистрибутор в гр. Казанлък

Можете да намерите наши партньори на следните адреси и телефони за въпроси и информация:

ЕТ "Робуст-Ривал Румен Кисьов"

тел: 0431 82580
мобилен: 0898 532025
e-mail: stef_rum@abv.bg

Адрес: ул. "А. Страшимиров" 15 (зад бившия р-т Мазалат)