Партньор в гр. Горна Оряховица

Можете да намерите наши партньори на следните адреси и телефони за въпроси и информация:

ОФИС:
"Термо Инвест КМ45" ЕООД
гр. Горна Оряховица 5100
ул. "Отец Паисий" N:55

Лице за контакти:
Костадин Мъжлеков
телефон: 0618 23683
мобилен: 0888 756692

e-mail: termoinvest@abv.bg